ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ DATART POLAND

Administratorem Państwa danych osobowych jest DataArt Poland sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 39a, 20-601 Lublin zwana dalej Organizatorem.

 

I. Państwa dane będą przetwarzane w celu i przez czas konieczny do:

  1. podjęcia kroków niezbędnych do organizacji wydarzenia i zapewnienia Państwu udziału w nim, a także do zawarcia umowy dot. udziału w wydarzeniu, a w przypadku gdy uczestnictwo w wydarzeniu następuje w oparciu o inną podstawę prawną niż umowa – na podstawie Państwa zgody;
  2. celów marketingowych – na podstawie Państwa zgody;
  3. celów prowadzenia przyszłych rekrutacji – w oparciu o Państwa zgodę;
  4. promocji i reklamy Organizatora oraz wydarzenia – w oparciu o Państwa zgodę;
  5. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. archiwizacyjnych, podatkowych takich jak wystawianie i przechowywanie faktur/rachunków); Dane te będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa.
  6. do zabezpieczenia i obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczenia a także do marketingu produktów własnych w oparciu o uzasadniony interes Administrator – do czasu wniesienia zasadnego sprzeciwu,

II. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w organizacji wydarzenia, w szczególności: EventLabs Sp. z o.o.

 

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy będzie to konieczne, dane te będą przekazywane wyłącznie podmiotom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”.

 

III. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

 

IV. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (PUODO). Państwa zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na dotychczasową zgodność z prawem przetwarzania.

 

V. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.