Kodeks postępowania

 

Wszyscy uczestnicy, prelegenci, sponsorzy i wolontariusze konferencji IT NonStop: J-Santa są zobowiązani do przestrzegania poniższego kodeksu postępowania. Organizatorzy będą egzekwować kodeks przez cały czas trwania wydarzenia Oczekujemy współpracy ze strony uczestników, by zapewnić każdemu bezpieczne otoczenie. Konferencja IT NonStop: J-Santa jest dostępna dla każdego bez względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, wygląd, rasę czy religię. Nie akceptujemy nękania uczestników konferencji w jakiejkolwiek formie. Język i materiały o zabarwieniu seksualnym nie są odpowiednie i nie mogą być używane w miejscu konferencji, w trakcie wystąpień i wydarzeń towarzyszących oraz w jakichkolwiek elektronicznych kanałach komunikacji. Wobec uczestników konferencji łamiących te reguły będą podjęte odpowiednia działania, w tym wydalenie z konferencji z inicjatywy organizatora.

 

Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami przez hello@j-santa.pl.